Pasowanie na ucznia

19 października 2017 r. odbyło się w naszej szkole Pasowanie na ucznia. Dzieci z klas pierwszych przyszły w tym dniu odświętnie ubrane, w kolorowych biretach. Na wstępie powitali ich uczniowie klas drugich. Później pierwszoklasiści przystąpili do egzaminu na ucznia, który zdali celująco.

Po egzaminie uroczyście ślubowali, że będą wzorowymi uczniami. Następnie pani dyrektor Danuta Gorczyca pasowała wszystkich na ucznia kolorowym ołówkiem, a dzieci odciskały palec na Akcie pasowania. Po tym rodzice przekazali swoje pociechy pod opiekę dyrekcji i wychowawców. Na zakończenie dzieci ustawiły się do pamiątkowych zdjęć i wróciły do swoich klas na słodki poczęstunek.

Wychowawcy klas pierwszych

Comment is closed.