Bezpieczne ferie

22 stycznia 2018r. uczniowie z klas 0-3 wzięli udział w spotkaniu z policjantami, którzy przygotowali pogadankę na temat bezpiecznych zasad obowiązujących w czasie ferii zimowych. Wszystkim życzyli udanego i bezpiecznego wypoczynku zimowego oraz powrotu do szkoły w dobrych humorach i w pełni sił!

Comment is closed.